Podporujeme finančně Nadační fond Seňorina, který byl zřízen s obecně prospěšným cílem zlepšit kvalitu života osob trpících Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. Fond vznikl v roce 2015 a podporuje nejen nemocné, ale celé jejich rodiny a rodinné pečující. A to především skrze centrum odlehčovacích služeb Seňorina.

Osvětové projekty jako Aloisovy ponožky nebo kalendář Všechno je normální realizuje v celé ČR. V Praze pak například projekt AlzheimerCafe.

Podpora je zaměřená na rodinné příslušníky pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí, na zvládání obtížné životní situace po psychické i finanční stránce, na udržení si zaměstnání apod. Osvěta veřejnosti o Alzheimerově chorobě a ostatních druzích demencí je podpořena pořádáním preventivních programů pro veřejnost.