IMG_6740 (Aneta Kracíková's conflicted copy 2015-08-20)Společnost MAUDI iniciovala a financovala vznik a podporuje nadále také provoz Centra Seňorina. O co jde?  V Praze Na Poříčí vznikl v roce 2015 denní stacionář a odlehčovací služba pro lidi se začínající demencí, služba registrovaná u MPSV. Pobytový prostor pro tuto cílovou skupinu má určitá specifika. Součástí zadání byl požadavek, aby  prostor při splnění výjimečných podmínek  připomínal domácí prostředí. Aby se klienti navzdory diagnóze cítili JAKO DOMA.

To se podařilo, jak lze vidět z fotografií z provozu centra (www.centrum-senorina.cz nebo na FB).