Inženýring

Inženýring zahrnuje projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní a technické infrastruktury a následně vyřízení patřičných povolení potřebných k realizaci stavby.

 709-kasarna_dvur - na web